Služby

Projektová činnost


    Vypracování průvodní zprávy, mapového podkladu, rozpočtu a návrhu řešení konkrétního místa.

Realizace


·         odstranění zanedbaného porostu, likvidace bioodpadu
·         řezání a štípání dřeva, kácení stromů
·         modelace terénu, odvoz a dodání zeminy
·         usazení studničních čerpadel + rozvod vody, zhotovení závlahového systému
·         dodání a usazení solitérních kamenů
·         stavba suchých kamenných zídek, opěrných teras a šlapákových cestiček
·         stavba dřevěných a betonových palisád
·         výsadba rostlin všech velikostních kategorií
·         instalace zahradních obrubníčků, mulčování výsadeb
·         zakládání trávníků výsevem i pokládkou hotového drnu    
·         stavba jezírek

   Údržba zeleně


·         odplevelování výsadeb
·         hnojení trávníků a rostlin, chemické ošetření
·         prořezání (vertikutace) trávníků
·         řez keřů
·         řez ovocných stromů
·         řez živých plotů
·         zdravotní a bezpečnostní řez vzrostlých stromů (plošina)
·         náhradní výsadby keřů, stromů a trvalek
·         kontrola a servis nově vysazených stromů a jejich ukotvení
·         doplňování mulče
·         čištění jezírek
·         zazimování závlahových systémů